KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Fundusz Składkowy, na podstawie § 2 ust. 2 statutu  może wspierać między innymi działania realizowane w szczególności przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin, dotyczące:

  1. zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych,
  2. promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  3. rehabilitacji leczniczej i zawodowej o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym,
  4. pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych, których rolnicy nie są w stanie samodzielnie naprawić.

 

Wstecz