Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Wniosek o dofinansowanie jest do pobrania na stronie www.bip.fsusr.gov.pl