Struktura organizacyjna

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Aleksandra Stanisława Hadzik

 

Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Marian Sikora – Przewodniczący

Józef Kokoszka – Wiceprzewodniczący

Zygmunt Jakubczak – Sekretarz

Marek Duszyński – Członek

Mirosław Surowiec – Członek

Ewa Markowska-Bzducha – Członek

Sebastian Łukaszewicz – Członek

Eliza Wiśniewska – Członek

Piotr Dragańczuk – Członek

 

Biuro Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dyrektor Biura Zarządu
Jolanta Brańska

Główny Księgowy
Teresa Karpińska