Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu schodów zewnętrznych, cokołów, ogrodzenia oraz elementów małej architektury w CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2019-11-07 09:10:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2019-11-07 09:08:31
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-07 09:10:34

Rejestr zmian