Korekta nr 3 planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 15:38:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wprowadzenia informacji: 2017-10-18 15:37:44
Ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 15:40:42

Rejestr zmian