Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 22:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wprowadzenia informacji: 2017-07-18 08:56:41
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 10:43:36

Rejestr zmian