Korekta nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

utworzony przez Aleksandra Mroczek | |   Plan postępowań

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13 22:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wprowadzenia informacji: 2017-06-14 11:37:14
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 10:43:12

Rejestr zmian