Postępowanie na utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w Kłobucku, ul. 11 Listopada 3a i Wyszyńskiego 15

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2019-04-03 09:44:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2019-04-03 09:42:38
Ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 09:44:22

Rejestr zmian