Postępowanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej w CRR KRUS Horyniec - Zdrój (modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej)

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Aleksandra Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 15:53:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 15:52:59
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 15:53:52

Rejestr zmian