Postępowanie II na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej w CRR KRUS Horyniec - Zdrój (modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej)

|   Niepodlegające PZP

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Paulina Pieńkowska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-25 15:46:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Data wprowadzenia informacji: 2019-01-25 15:45:55
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 08:22:09

Rejestr zmian