Ogłoszenie o zawarciu umowy na usługi społeczne dotyczące świadczenia usługi całodobowej ochrony obiektów w Teresinie

utworzony przez Witold Adamiuk | |   Ogłoszenia o zamówieniach

FS-ZPN-251-6 /16 Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Strona BIP OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Dotyczy: zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi", art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), a przedmiotem którego jest całodobowa usługa ochrony budynków zespołu pałacowo-parkowego w Teresinie Al. Druckiego – Lubeckiego 1 oraz przyległego do obiektów terenu parku, wzmocniona wsparciem grup interwencyjnych Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na usługi społeczne, którego przedmiotem jest całodobowa usługa ochrony budynków zespołu pałacowo-parkowego w Teresinie Al. Druckiego – Lubeckiego 1 w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r., umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2016 r. z Wykonawcą tj. ARGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 16B lok. 5 W wyniku oceny ofert Wykonawca ARGUS otrzymał 80,1 pkt, a jego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą, po uchyleniu się od podpisania umowy przez Wykonawcę KERIM GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. DYREKTOR Biura zarządu Funduszu Składkowego USR Tomasz Iwańczuk

 

FS-ZPN-251-6 /16 Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

 

Strona BIP

 

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Dotyczy: zamówienia prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi", art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), a przedmiotem którego jest całodobowa usługa ochrony budynków zespołu pałacowo-parkowego w Teresinie Al. Druckiego – Lubeckiego 1 oraz przyległego do obiektów terenu parku, wzmocniona wsparciem grup interwencyjnych

 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na usługi społeczne, którego przedmiotem jest całodobowa usługa ochrony budynków zespołu pałacowo-parkowego w Teresinie Al. Druckiego – Lubeckiego 1 w okresie od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r., umowa została podpisana w dniu 28 grudnia 2016 r. z Wykonawcą tj.

 

ARGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 16B lok. 5

 

W wyniku oceny ofert Wykonawca ARGUS otrzymał 80,1 pkt, a jego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą, po uchyleniu się od podpisania umowy przez Wykonawcę KERIM GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

 

DYREKTOR

 

Biura zarządu Funduszu Składkowego USR

 

Tomasz Iwańczuk

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji: Witold Adamiuk
Data wprowadzenia informacji: 2016-12-30 09:58:59
Ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 10:09:56

Rejestr zmian