Zaproszenie na konferencję Kuratorium Oświaty w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącą wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/12056,Wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-zaproszenie-na-konferencje.html