Ważna informaja dla Organizatorów wypoczynku zimowego w 2018 roku.

|   Aktualności

Szanowni Organizatorzy,

uprzejmie przypominamy, że wypoczynek zimowy w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, skierowany jest do dzieci i młodzieży, które do dnia rozpoczęcia turnusu wypoczynkowego nie ukończyły 16 roku życia.