Ważna informacja dla Organizatorów wypoczynku letniego w 2018 roku

|   Aktualności

Szanowni Państwo, 

w załączeniu przedstawiamy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka uczestniczącego w wypoczynku letnim w 2018 roku z dofinansowaniem FSUSR.