Otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci rolników w 2019 roku

|   Aktualności

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza Otwarty Konkurs ofert na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce Programy społeczne => Aktualne ogłoszenia.

Oferty konkursowe należy składać do 19 października 2018 r. do godz. 16.00 w Biurze Zarządu FSUSR.