Otwarty konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci rolników w 2018 roku.

|   Aktualności

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza Otwarty Konkurs ofert na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci rolników w formie półkolonii w 2018 roku.
Zasady konkursu