Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - luty 2019

|   Aktualności

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - luty 2019.

Szczegółowe zasady konkursu ofert dostępne pod linkiem.

Informujemy, że w przypadku otrzymania dofinansowania w wyniku konkursu ofert asortyment w nim wskazany jest ostateczny i nie podlega modyfikacjom.