Otwarty konkurs na organizację wypoczynku zimowego w 2017 roku dla dzieci rolników

utworzony przez Ewa Słowak | |   Aktualności

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że ogłoszony został otwarty konkurs na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.Oferty konkursowe można składać w siedzibie Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 16:00. Szczegółowe zasady konkursu ofert wraz ze wszystkimi niezbędnymi formularzami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.fsusr.gov.pl

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników informuje, że ogłoszony został otwarty konkurs na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Oferty konkursowe można składać w siedzibie Biura Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 16:00. Szczegółowe zasady konkursu ofert wraz ze wszystkimi niezbędnymi formularzami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.fsusr.gov.pl