Ogłoszenie o postępowaniu postępowania na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

|   Aktualności

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 2019. Ogłoszenie znajduje się w zakładce "Zamówienia publiczne - Zamówienia wyłączone z PZP"